درباره ما

تولد ما

صنایع بسته بندی تهران صنعت فعالیت خود را با تعمیر و فروش ماشین آلات صنعت بسته بندی آغاز کرده و سعی بر آن داشته با پیشرفت و نوآوری های صنعت هم پا باشد و از سوی دیگر تامین قطعات

مهارت های اولیه

متخصصین تهران صنعت در زمینه طراحی، ساخت و تعمیر برد های الکترونیکی و قطعات مکانیکی دانش و تجربیات روز صنعت دنیا را به همراه دارند.

5/5 (1 نظر)
5/5 (1 نظر)
فهرست