صرفه‌جویی در زمان و هزینه با تسمه کش بادی

تسمه کش بادی فلزی

تسمه کش بادی که از آن به عنوان دستگاه پنوماتیک نیز یاد می‌شود یک سیستم کاربردی برای بسته‌بندی بسته‌های بزرگ با حجم زیاد و سنگین است. به این دستگاه نیروی باد کمپرسور متصل است که حکم نیروی محرک آن را دارد. به‌واسطه تسمه کش بادی به‌راحتی پروسه ایمن‌سازی و استحکام برای کالاهایی که شرایط جابه‌جایی […]